ប្រជុំវិដេអូManiacទាំង10???? | Mobile Legend Khmer | Ep400

5 Просмотры
Издатель
➡ អូរខេ.....សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Sna Gaming ម្តងទៀតអូរខេ!!!។
➡ ខ្ញុំនឹងផុស២វិដេអូក្នុង១ថ្ងៃគឺនៅម៉ោង១០ព្រឹកនឹងម៉ោង៧ល្ងាច។ .
➡ បើចូលចិត្តខ្ងុំ! កុំភ្លេចចុច Subscribe ????នឹងដាក់រូបកណ្តឹងផង ???? អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា។
!!!​ សូមចូលរួមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិ!
-------------------------------------------------------------------
➡ Become My Membership here :
-------------------------------------------------------------------
➡ Topic : ប្រជុំវិដេអូManiacទាំង10???? | Mobile Legend Khmer | Ep400
--------------------------------------------------------------------
➡ My Mobile legend ID : 8691662
➡ Sever : Asia | Cambodia ????????
➡ My hand skill : 3 finger ????
➡ My Phone : Iphone8+????
----------------- Other social media --------------------------
➡ My FB Page :
➡ My Discord sever :
-------------------------------------------------------------------
➡ ប្រធានបទទាក់ទងនឹងMLBB :
+ របៀបដាក់ជើងខ្លាំងប្រចាំតំបន់???????? :
+ My setting :
+ របៀបទីញហេរូដោយមិនប្រើ BP ឬក៏ Diamond :
-------------------------------------------------------------------------
“ ✅10k Subscribers “
" ✅50K Subscribers "
" ✅100K Subscribers "
“ ❓ 200k subscribers when? ”
-------------------------------------------------------------------------
Music : Vacation ( )
—————————————————————————
Keyword : Sna gaming , Sna gamer ,Game play , Mobile legend , ML ,PES2019, Mobile game , khmer gamer , MLBB , Mobile Legend khmer
---------------------------------------------------------------------
#SnaGaming #MLBB #Maniac
Категория
Полезные советы
Комментариев нет.