CHUmini | INSTA BLOGGER Lightroom Preset | Lightroom Mobile Presets Free DNG | INSTAGRAM FILTERS

1 Просмотры
Издатель
In this video, I will show you how to edit INSTA BLOGGER FILTER in Lightroom Mobile.

If you like this tutorial, give this video a thumbs up ???? and SUBSCRIBE to My Channel for more Lightroom Editing Tutorials.

Thank you for watching ~❤️
Leave a Comment below

--------------------------------------------------

???? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????? ????
⫸ Watch this Video in your Youtube app to get the password.
⫸ DNG file is protected by a password.
⫸ The Password will appear as a Suggestion Card (Upper right corner of the screen).
⫸ The Password is a 4 digit number, it is split into two and will appear separately and random.

???????????????? ????????????????????????????:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Combine the [1] Pass & [2] Pass.
So the password is: 1234 ✔

???? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ➜

???? ???????????? ???????? ???????????????????????????????? & ???????????? ???????????????????????? ➜

???? ???????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:

???? Facebook Page:

===========================


???? ????????̃???? Đ????̣???? ????????????̛????̛́???? ???????????? ????????̉???? ????
⫸ Các bạn xem Video trong ứng dụng Youtube để lấy mật khẩu.
⫸ File tải được bảo vệ bằng mật khẩu.
⫸ Mật khẩu sẽ tự động xuất hiện dưới dạng thẻ Đề xuất (bên trên góc phải màn hình). Các bạn chú ý xem hết Video (ko tua) sẽ thấy.
⫸ Mật khẩu gồm 4 chữ số, được chia thành hai thẻ riêng biệt và xuất hiện ngẫu nhiên.

???? ????????́ ????????̣:
[1] Pass: 12**
[2] Pass: **34
Kết hợp [1] Pass & [2] Pass
sẽ ra Mật khẩu đầy đủ là: 1234 ✔

???? ???????????????? ????????̉???? ???????????????????????? ➜

???? ????????̛????̛́???????? ????????̂̃???? ????????̉???? ????????̀ ????????̛̉ ????????̣???????? ???????????????????????? ➜

???? ???????????? ???????????????????????????? ????????????́???? ????????̣???? Đ????̂????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????? ????????????????????????????:
➜ ???????????????????????????? ????????????????????????????:

???? Facebook Page:

===============

- App: Lightroom CC Mobile -- Available on Play Store (Android) and App Store (IOS/Apple)
- Photos: Pinterest, Instagram

CHU mini | Lightroom Mobile Presets Free DNG | INSTA BLOGGER FILTER Lightroom Preset
How To Edit INSTA BLOGGER FILTER - Lightroom Mobile CC Preset Free DNG & Tutorial - Bộ Lọc Màu Insta Blogger

✉ Email: @
-----------------------------------
© Bản quyền thuộc về CHUmini
© Copyright by CHUmini ☞ Do not Reup

-
#lightroompresets #instablogger #instagram
Категория
Мировое кино
Комментариев нет.